Opgeven als lid van de Beiler Video Club

Inschrijfformulier voor het Lidmaatschap Beiler Video Club.

 

Ondergetekende:

 

Wil lid worden van de Beiler Video Club.


De contributie bedraagt € 65,00 per jaar.

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden, drie maanden voor het einde van het kalenderjaar.

 

Om af te drukken klik op het printer icoon boven aan de pagina.
Het formulier kunt u inleveren, mailen of opsturen aan het secretariaat.

 

 

Nieuws