Lid worden van de Beiler Video Club

 

U kunt geheel vrijblijvend een paar clubavonden bezoeken.

 

Wilt u hierna of direct lid worden van de Video club dan kan men zich wenden tot de secretaris, die u een aanmeldingsformulier verstrekt

 

of HIER klikken voor een printbaar aanmeldingsformulier.

U kunt dit inleveren bij de secretaris of op een van de volgende clubavonden.

Contributie:
De contributie wordt jaarlijks (kalenderjaar) vastgesteld. M.i.v. 2015 is de contributie vastgesteld op € 70,00 per boekjaar.

Met dien verstande dat als iemand b.v. in september lid wordt, dan moet 4/12 van € 70,00 = € 23,33 worden betaald.
Rabo rekening nummer: NL96 RABO 0176902562 tnv Beiler Video Club


Opzeggen:
Het boekjaar van de BVC loopt van 1 januari t/m 31 december.
Bij opzegging dient men 3 maanden voor het einde van het jaar dit schriftelijk aan de secretaris door te geven.

Dus uiterlijk 30 september van het lopende boekjaar.

Nieuws